DEFORMITETI KIČMENOG STUBA

DEFORMITETI KIČMENOG STUBA
PROGRAMI VEŽBI I EDUKACIJA

DEFORMITETI KIČMENOG STUBA

Deformiteti kičmenog stuba su : skolioza, kifoza i lordoza. Svaka od ovih promena može biti funkcionalna i tada govorimo o lošem držanju (lordotično, skoliotično ili kifotično loše držanje) i strukturalno kada je došlo do promena na samim strukturama kičmenog stuba.

Skolioza scoliosis je bočna (lateralna) devijacija kičmenog stuba izražena u frontalnoj ravni.  Može da ima blaži oblik, a često i komplikovan kada predstavlja ozbiljan poremećaj za aktivne i pasivne delove tela. Ako se na vreme ne otrkrije i sanira može da dovede do telesne unakaženosti zbog izraženih deformacija na pršljenovima i rebarnim lukovima.

Prema izgledu koštanih struktura skolioza može da bude funkcionalna strukturalna. Kod funkcionalnih ugao zakrivljenja ne prelazi 10 do 15 stepeni, a rotacija pršljenova je minimalna ili je nema. uobičajni naziv za funkconalnu skoliozu je “skoliotično držanje”.  Ovde se ubrajaju skoliotični položaji kompenzacije kada se zbog nekog drugog telesnog nedostatka  (skraćene noge, anomalije ekstremiteta i sl)  zauzimaju nepravilni položaji i druga je skolioza bez vidljivog organskog razloga kada se nepravilni položaj zauzima zbog nekog bola npr lumboišijalgija ili neki operativni zahvat kičmenog stuba. U pretklonu se ne uočava rebarna grba i funkcionalne skolioze imaju dobru prognozu prilikom sanacije. 


Kifoza – kyphosis je pogrbljenost i najčešće je lokalizovana u grudnom delu kičmenog stuba. Predstavlja posturalni ili telesni deformitet na aktivnim i pasivnim strukturama kičmenog stuba. Konveksitet krivine je okrenut prema nazad i dijagnostikuje se u sagitalnoj ( bočna strana ) ravni. Vrlo često se javlja u kombinaciji sa lorodozom, jer odstupanja u jednom pravcu često povlače i ostala odstupanja. Kifotično držanje torakalnog dela kičme je praćeno i poremećajem držanja glave, koja je pomerena unapred (proturzija).

Na osnovu stepena oštećenja koštano-zglobno-mišićnog sistema kifoze se mogu podeliti u dve grupe:  FUNKCIONALNE kod kojih je zahvaćen samo mišićni sistem. U ovoj grupi imamo lakše i teže ( I i II stepen) fukcionalne kifoze. STRUKTURALNE kifoze imaju promene na koštanom siste


Lordoza – lordosis kičmenog stuba fiziološki se može konstatovati u vratnom i lumbalnom delu. Krivina u vratnom delu ne sme biti veća od 3 do  4 cm, a u slabinskom 4 do  5 cm. Lordoza se manifestuje naglašenim konkavitetom koji je usmeren nazad, lokalizovan najčešće u lumbalnom delu kičme. Po načinu nastanka lordoza može biti urodjena ili stečena. Stečeni uzroci su rahitis, isčašenje kukova, zapaljjenje zglobova, neke od oduzetosti, mlitavost. Lordoza se sreče kod deblje dece zbog oslabljenog tonusa trbušnog zida i kod graviditeta  kod žena.

Stadijumi kod lordoze su funcionalni ili lordotično loše držanje i strukturalni ili prava lordoza. U funcionlanom stadijumu se razlikuju I (lakši) i II (teži) stadijum. Strukturalne lordoze zahtevaju kompleksnije lečenje, dok funkcionalne zahtevaju kineziterapijski program. Izražena je mišićna slabost u trbušnom delu što za posledicu ima skraćivanje ledjnih mišića u slabinskom delu.


PREVENCIJA

EDUKACIJA

Pravilno izvodjenje dnevnih aktivnosti je jedana od osnovnih preventivnih mera za sprečavanje nastanka deformiteta tela i ispravljanje i korigovanje nastalih pormena. Svakodnevne aktivnosti od obuvanja, nošenja torbe do sedenja u toku rada ili odmora, kao i kod svih radnji koje se ponavljaju u toku dana, značajno utiču na kompletno zdravlje. Edukacija o pravilnom izvodjenju dnevnih aktivnosti će vam pružiti sve potrebne informacije o načinu na koji je potrebno obavljati svakodnevne aktivnosti.

PROGRAM VEŽBI

Programi vežbi za jačanje posturalne muskulature su najznačajniji deo u prevenciji i nastanku promena kod deformiteta tela. Jačanjem mišića koji su zaduženi za stabilnost kičmenog stuba, se smanjuje mogućnost da deformmitše kičmeni stub. Redovno sprovedjenje odgovarajućih vežbi uz pravilno obavljanje dnevnih aktivnosti, je najbolje preventivan mera. Kineziterapijom se otklanjaju deformiteti kičmenog stuba, tako da programi vežbi su osnova i kod osoba sa nekim od deformiteta.

ERGONOMIJA

Upotreba ergonomskog nameštaja pruža zauzimanje prirodnih pološaja tela. Na taj način se sprečava nepravilno obavljanje aktivnosti, kod kojih obično zaboravimo da primetimo na koji način npr.sedimo. Ergonomski nameštaj sprečava zadržavanje tela u nepravilnim položajima i samim tim nastanke promena na telu koje mogu da dovedu do odredjenih deformacija i bolova. Ergonomska stolica, ergonomska tastatura, ergonomski miš i ergonomski jastučići za šaku i podlakticu… Više na sledećem linku…

PROGRAMI

PROGRAMI VEŽBI

Programi vežbi za deformitete kičmenog stuba se izradjuju i sprovode u nekoliko opcija. Posle dijagnostike se izradjuju programi. Jedan od načina su programi koji su obuhvaćeni kursevima za zdrava ledja. Ovi programi su sveobuhvatni, jer sadrže pored programa vežbi i edukaciju o promeni navika u svakodnevnim aktivnostima. 

Za individualnu izradu programa, možete da se javite na mail . zdravaledjakinezi@gmail.com

E BOOK

PREVENTIVNE MERE NA JEDNOM MESTU E-BOOK

EDUKACIJA I PREVENCIJA

Pravilno izvodjenje dnevnih aktivnosti utiče na zdravlje ledja. Obične aktivnosti koje se ponavljaju svakodnevno u toku rada ili odmora, mogu da utiču na pojavu bola ili neke degenerativne promene. Prevencija u cilju otklanjanja nepravilnosti je jedna od osnovnih metoda za rešavanje problema sa ledjima.

KONTAKT

ZAKAŽITE TERMIN

KONTAKT

ADRESA

Bulevar Arsenija Čarnojevića 64
NOVI BEOGRAD

POZOVITE

061 2234 777

Email

zdravaledjakinezi@gmail.com

Scroll to Top