KINEZITERAPIJA

KINEZITERAPIJA potiče od grčke reči kinesio – pokret i terapeia – lečenje. U doslovnom smislu može da se prevede kao lečenje pokretom. TERAPEUTSKE VEŽBE se primenjuju u procesu funkcionalnog osposobljavanja posle oboljenja, povreda, bolova, deformiteta ili nekim drugim funkcionalnim poremećajima organizma.

KINEZITERAPIJA ZA ODRASLE

PROGRAM ZA ODRASLE obuhvata edukaciju, programe vežbi, promenu navika u svakodnevnim aktivnostima na poslu ili kod kuće. Najvažnije je promeniti navike i preventivno sprečiti nastanak promena na kičmenom stubu, zblobovima ili mišićima. Redovnim sprovodjenjem programa je moguće da se otklone ili spreče problemi koji su posledica višečasovnih sedenja, loših navika ili nedovoljne fizičke aktivnosti. Dovoljno je nekoliko minuta u toku jednog dana da se promene uoče. Program je jednostavan za sprovodjenje i možete da ga primenite gde god da se nalazite. Dostupno je sa svih uredjaja i možete da odaberete vreme kada želite da vežbate. 

Materijal za edukaciju je jednostavno uklopljen sa programom i obuhvaćene su sve radnje koje se najčešće obavljaju, a utiču na zdravlje celokupnog organizma.

KINEZITERAPIJA ZA DECU

Pravilan rast i razvoj svakog deteta je moguć sa jednostavnim promenama navika u svakodnevnim aktivnostima. Preventivno delovanje u cilju sprečavanja nastanka deformiteta tela ima značajnu ulogu. Posturalna gimanstika je osnova i dopuna svim ostalim vrstama fizičke aktivnosti i treba da se uz korekciju pravilnog izvodjenja dnevnih aktivnosti, sprovodi svakodnevno. Edukacije i programi vežbi za prevencciju i otklanjanje deformiteta možete da pronadjete na narednom linku..

Scroll to Top