KINEZITERAPIJA kIFOZA

dEFORMITET KIČMENOG STUBA

KIFOZA - STRUKTURALNA PROMENA
KIFOTIČNO LOŠE DRŽANJE - FUNKCIONALAN PROMENA

Kičmeni stub pokazuje normalne fiziološke krivine kada se posmatra u sagitalnoj ravni (bočno). U grudnom delu je ta vrednost 20 do 40 stepeni po Cobbu. Vrednosti preko 45 stepeni se nazivaju hiperkifozom. Kifoza je deformitet kičmenog stuba u sagitalnoj ravni najčešće u grudnom delu i često je praćen poremećajem držanja glave koja je pomerena napred (proturzija). Može da se desi i povećana lordoza i onda je naziv kifo-lordotična postura,

Na osnovu stepena oštećenja koštano-zglobno-mišićnog sistema kifoze se mogu podeliti u dve grupe FUNKCIONALNE kod kojih je zahvaćen samo mišićni sistem. U ovoj grupi imamo lakše i teže ( I i II stepen) fukcionalne kifoze. STRUKTURALNE kifoze imaju promene na koštanom sistemu. 

Kifoza i kifotično loše držanje zahtevaju kineziterapijski tretman u zavisnosti od stešena zakrivljenja uklučeni su i mideri. Rana dijagnostika je od posebnog značaja, jer se može sšrečiti nastanak većeg ugla krivine. Dijagnostika se vrši na osnovu kliničkog pregleda i RTG snimka.

UZROCI NASTANKA kifoznog lošeg držanjasu nepravilno izvodjenje dnevnih aktivnosti, nepravilno sedenje, hodanje i najčešće odmaranje ( zavanljen položaj).

Smetnje koje se mogu javiti su bolovi zbog nepravilnog i prekomernog naprezanja, vaskularne smetnje, smanjeni plućni kapacitet i smanjena mehanika disanja, energetski utrošak je veći za nepravilno održavanje ove posture, estetski problem i česte psihičke smetnje izazvane ovim problemom.

INDIKOVANE I KONTRAINDIKOVANE VEŽBE u uvodnoj fazi časa terapeutskih vežbi su osnova za pravilno formiranje programa. 

Kontraindikovana su sva udaljavanja lopatica jedne od druge Indikovane su sve vežbe sa kojima se izvode simetrični pokreti ruku prilikom kojih dolazi do priblizavanja lopatica jedna ka drugoj. Sve vežbe koje se izvode simetričnim pokretima ruku u zaručenju.  Vežbe koje su simetrične i koje utiču na hiperekstenziju trupa.

Vežbe jačanja su na dubokim fleksorima glave i vrata, opružačima torakalne kičme, romboidnim mišićima, trapezasti srednji i donji snop, spoljašnjim rotatorima nadllakta, deltroideus pars spinata i latisimus dorsi.

pogledaj  video https://www.youtube.com/watch?v=JiawGdB8QxU

Individualne izrade programa na osnovu anamneze su osnova za pravilno postavljanje i izbor vežbi za otklanjanje ovog deformiteta.

 

PROGRAMI VEŽBI

Programi vežbi se razlikuju u zavisnosti od anamneze, funkcionalnog statusa i ugla krivine. Kifoza i kifotično loše držanje zahtevaju terapeutski program vežbi za otklanjanje promena. Program vežbi se prilagodjava individualno. Izrada programa je prilagodjena i menja se sa tokom i razvojem napretka u programu. 

EDUKACIJA

Promena navika u svakodnevnim aktivnostima, korišćenje ergonomskog nameštaja i redovno sprovodjenje posturalne gimnastike su glavni činioci u prevenciji i otklanjanju deformiteta tela. Pravilno izvodjenje dnevnih aktivnosti koje se ponavljaju ili traju duži vremenski period u toku dana, moraju da se izvode pravilno. Uglavnom se radi o navikama koje se jednostavno mogu promeniti. Edkukacija obuhvata E BOOK  u kome se nalaze sve potrebne informacije o aktivnostima koje se obavljaju u toku dana. Drugi deo edukacije je posturalna gimnastika i treći odabir nameštaja koji najmanje opterećuje telo. Više o edukacciji na sledećem linku..

INFORMACIJE I ZAKAZIVANJE TERMINA

KONTAKT

ADRESA

Bulevar Arsenija Čarnojevića 64-7
Novi Beograd

POZOVITE

061 2234 777

Email

zdravaledjakinezi@gmail.com

Scroll to Top